PRIVACY

Jouw privacy is erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met info@jolinewajerfotografie.com

1. Over mij
Joline Wajer Fotografie, gevestigd te Hulshorst
Contactpersoon: Joline Wajer – de Vries
E-mailadres: info@jolinewajerfotografie.com
Telefoonnummer: 06-17740882
Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

2. Welke gegevens gebruik ik?
In dit artikel kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten aan jou te kunnen leveren. Je kunt hierbij denken aan de bijzondere persoonsgegevens die ik verwerk door jou en andere betrokkenen op de foto te zetten en eventuele bedrijfsgegevens. Wanneer jij persoonsgegevens invult op vragenlijsten zal ik die tevens verwerken. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht, zonder deze gegevens kan ik de overeenkomst niet aangaan. Ik bewaar deze gegevens maximaal 7 jaar na het einde van onze overeenkomst.

Als je mij een opdracht hebt gegeven, dan verwerk ik de gegevens die noodzakelijk zijn voor de financiële afhandeling van die opdracht. Dat zijn in elk geval jouw naam, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer en betalingsgegevens. Ik bewaar facturen en betaalgegevens 7 jaar om aan mijn wettelijke bewaarplicht te voldoen.

Op mijn website en social mediakanalen maak ik gebruik van een portfolio om eerder gemaakt werk aan potentiële klanten te laten zien. Daarbij vermeld ik jouw naam als opdrachtgever, wanneer jij mij daartoe toestemming hebt gegeven. Ik bewaar deze content onbeperkt in mijn archief, tenzij jij een verzoek doet tot verwijdering, waarna er een belangenafweging plaats zal vinden of ik mijn archief opschoon. Jij bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up na het leveren van de bestanden.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik je naam, e-mail en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten na afhandeling verwijderen.

Omdat ik graag wil weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruik ik Google Analytics. Ik heb een commercieel belang om jouw internetgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik ben hierbij aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van mijn website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de primaire functies van mijn website uit te voeren. Ik kan met behulp van deze cookies mijn website daardoor zo goed mogelijk aanpassen op jouw surfgedrag en ervoor zorgen dat jij meer gebruiksgemak ervaart.

Wanneer jij mij een vraag stuurt of informatie bij mij opvraagt zal ik daarvoor contact met je opnemen. Daarom verwerk ik je naam en e-mailadres, zodat ik je van een antwoord en/of informatie kan voorzien. De gegevens verwijder ik zodra de vraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

3. Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik jouw gegevens heb verkregen van een van mijn klanten wanneer jij ook aanwezig bent tijdens de shoot of event, wanneer ik in opdracht van mijn klant een portret van jou maak of wanneer jij de galerij met daarin gemaakte content voor mijn klant bezoekt.

4. Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken. Ik informeer je graag over deze rechten. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@jolinewajerfotografie.com

• Inzage, rectificatie en verwijderen
– Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik van je verwerk. en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren. Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
• Bezwaar
– Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
• Gegevensoverdracht
– Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
• Toestemming intrekken
– Heb ik je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming ten alle tijden intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van voor de intrekking.

5. Wie ontvangen jouw gegevens?
Ik zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

6. Wijzigingen en slotbepalingen
Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen, bijvoorbeeld omdat ik een andere werkwijze ben gaan hanteren. Ik zal de nieuwe privacyverklaring altijd op mijn website publiceren.
Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar info@jolinewajerfotografie.com. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten. Tevens kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Volg mijn avonturen